2018/06/21

PL  /  EN

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Grupa Azoty S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych odstawień jednostek wytwórczych, a także planowanych i nieplanowanych zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.

2018/06/21

Grupa Azoty S.A.

Nieaktualne

Dotyczy:

GAZ ZIEMNY

Zdarzenie:

Planowane

Początek zdarzenia:

02.06.2018 godz. 15:00

Planowany koniec zdarzenia:

21.06.2018 godz. 10:00

Ograniczenie zdolności:

239 MWh/h

Dostępna zdolność:

240 MWh/h

Przyczyny niedostępności:

Planowany postój remontowy

Uwagi:

Status: nieaktualne

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.